Nạp bình chữa cháy các loại

NẠP BÌNH CHỮA CHÁY CÁC LOẠI Quy trình nạp sạc bảo dưỡng bình chữa cháy: 1. Kiểm tra và nhận bình từ khách hàng 2. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ bình chữa cháy 3. Xả và hủy toàn bộ chất chữa cháy cũ 4. Kiểm tra phụ kiện hư hỏng bên trong 5. Thay thế và nạp chất chữa cháy mới 6. Kiểm tra áp suất và độ rò rỉ 7. Kiểm định chất lượng 8. Bảo hành và bàn giao lại cho khách hàng

 Quy trình nạp sạc bảo dưỡng bình chữa cháy:
1. Kiểm tra và nhận bình từ khách hàng
2. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ bình chữa cháy
3. Xả và hủy toàn bộ chất chữa cháy cũ
4. Kiểm tra phụ kiện hư hỏng bên trong
5. Thay thế và nạp chất chữa cháy mới
6. Kiểm tra áp suất và độ rò rỉ
7. Kiểm định chất lượng 
8. Bảo hành và bàn giao lại cho khách hàng

TOP