Trang phục bảo hộ đầy đủ của lực lượng chữa cháy - cứu hộ

Trang phục bảo hộ đầy đủ của lực lượng chữa cháy - cứu hộ

 Quần áo chữa cháy dành cho lính cứu hoả của hãng Rosenbauer đạt chỉ tiêu chất lượng EN469, prEN469:2003 và EN343. Vật liệu quần áo chữa cháy là vật liệu chống thấm nước, chống cháy và nhẹ, thuận tiện cho cử động của người sử dụng.

TOP